OUR EXPERTISE:
PROTECTING & GROWING YOUR
WEALTH AND LEGACY

การปกปักรักษา และเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณให้ดำเนินต่อไปอีกหลายทศวรรษ จะไม่เป็นเพียงแค่ความปรารถนาของคุณอีกต่อไป เพราะผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเราซึ่งมีทั้งผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาความมั่งคั่ง พวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาเพื่อรับฟัง และทำความเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินของคุณ รวมไปถึงการร่วมค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคุณซึ่งคุณอาจไม่เคยล่วงรู้มาก่อน

สิ่งนี้คือความปรารถนาและความมุ่งมั่นที่เรามี เพื่อที่จะค้นหาวิธีการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการอย่างยั่งยืนสำหรับคุณ

INVESTMENT MANAGEMENT

การสร้างบ้านที่ดีสักหนึ่งหลังต้องคำนึงถึงการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัย ตั้งแต่การวางผัง การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและที่สำคัญคือต้องออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยในบ้านหลังนั้น

เช่นเดียวกันกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีเดนาลีเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนที่ดีต้องได้รับการการออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนเป็นรายบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับความสามารถ ในการรับความเสี่ยง ช่วงระยะเวลาการลงทุน และความต้องการสภาพคล่องในสินทรัพย์ของผู้ลงทุน โดยเราจะเริ่มต้นที่การออกแบบเพื่อวางรากฐาน ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Top-Down Analysis) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อกำหนดขอบเขตการลงทุน ทำให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน จากนั้นเราจึงทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค (Bottom-Up Analysis) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีมูลค่าเหมาะสมควรค่าแก่การลงทุน

โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือก (Universe) ของเดนาลีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของเดนาลีที่มีประสบการณ์ในระดับแนวหน้า อีกทั้งยังได้รับการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมของคณะกรรมการการลงทุน

เราแสวงหาโอกาสการลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยเป้าหมายการลงทุนของเราจะเน้นหลักทรัพย์ที่แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการย้อนหลังอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมีกระแสเงินสดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการขยายตัวอย่างสมเหตุสมผลและมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าสนใจ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนที่เราใช้อยู่นั้น ไม่เพียงแต่จะได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเหมาะสมควรค่าแก่การลงทุนเท่านั้น แต่หลักทรัพย์เหล่านั้นยังมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงขาลงของพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

กองทุนส่วนบุคคลเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลและ/หรือ การเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนอีกทั้งยังเป็นการลงทุนเฉพาะบุคคล คือ ผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการเฉพาะของตนได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบปกติ

ที่เดนาลี เราเริ่มให้บริการดูแลกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าเริ่มต้นที่ 300 ล้านบาท

WEALTH ADVISORY

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ด้วยจำนวนลูกค้าต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ของเรานั้นมีสัดส่วนที่ต่ำ ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนได้อย่างใกล้ชิด ทีมที่ปรึกษาของเราไม่เพียงแต่จะมีความเชี่ยวชาญแต่ยังมากด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่หลากหลาย และมีความทุ่มเทอย่างจริงใจในการให้คำปรึกษาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของเรา เพราะเราเชื่อว่าความมั่งคั่งของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่เฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน

การวางแผนความมั่งคั่ง

ทีมผู้ชำนาญการพิเศษด้านการวางแผนความมั่งคั่งของเราพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาเพื่อรับฟัง และทำความเข้าใจถึงความต้องการซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันไป โดยมีการวางแผนอย่างระมัดระวัง และดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรอบคอบ นอกจากนี้เรายังร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจประเภทบริหารจัดการโดยบุคคลภายในครอบครัว (Family Business) และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้คุณวางใจได้ว่า มรดกอันแสนทรงคุณค่าของคุณ จะถูกส่งผ่านไปยังคนที่คุณรักสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

Back to top
Skip to content