เราได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤต?
จากมุมมองของ ศิรดา เทียมประเสริฐ

การที่ คุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน ในวงการ Wealth Management ในสายงาน Private banking ที่ธนาคารสัญชาติสวิส ณ สำนักงานภูมิภาค (regional office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด นำโดยคุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ มอบเงินสนับสนุน โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด และนางศันสนีย์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน พร้อมทีมงาน ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,484 บาท

Page 2 of 212
Back to top