บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานกรรมการ และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด นำโดยคุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ มอบเงินสนับสนุน โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด และนางศันสนีย์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน พร้อมทีมงาน ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,484 บาท

Back to top