บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด นำโดยคุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ มอบเงินสนับสนุน โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด และนางศันสนีย์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน พร้อมทีมงาน ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,484 บาท

Page 3 of 3123
Back to top
Skip to content